2010_2011/DM3

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 3 - november 2010

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het derde nummer van onze Diocesane Mededelingen met diverse bijdragen en illustraties.

In het eerste deel vindt u de artikels van algemene aard, met ondermeer het actuele nieuws over onze DPB werking zoals die op de directiedriedaagse in Houffalize gebracht is. Er is ook de aangepaste DPB kalender, nieuws uit het BuSO, de schoolmediatheek, de bijdrage over taaldrempels en “wie zoekt die vindt”.
Daarnaast vindt u ook een aantaI belangrijke vakoverschrijdende mededelingen: een lijvige bijdrage over “actief en zelfontdekkend leren”, de maandelijkse taaltip en taaldrempels, de verkeers-en mobilititeitseducatie en een bijdrage over het gebruik van het servicedocument bij VOET.

In het tweede deel zijn er zoals steeds heel wat bijdragen vanwege de vakbegeleiders. We hopen dat ze snel de weg vinden naar de betrokken lerarengroepen.

De rubriek “In de kijker” laat u meegenieten van de grote inzet en creativiteit in onze scholen. In de DvM Humaniora in Aalst werd de 75ste verjaardag gevierd met een originele ‘ Anders dan anders’ academische zitting. In het Sint-Paulusinstituut Herzele mochten de leerlingen de Engelse taal heel concreet “proeven” met een” English breakfast” . De solidariteit met het Zuiden , meer bepaald Indonesië, kreeg vorm door een dagje vrijwilligerswerk van de leerlingen van DvM HTB in Aalst. U leest ook het relaas van een groot verhaal en engagement voor Pakistan in de Leiepoort Campus Sint-Hendrik in Deinze. En tot slot brachten de leerlingen van Edugo Lochristi een spetterend lanceermoment van hun musical “Het land van niks”, die in mei zal opgevoerd worden.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen november 2010 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 DPB-kalender  Economie/handel
 Buitengewoon onderwijs  Frans
 Kerngroep taaldrempels  Fysica
 Schoolmediatheek  Godsdienst
 Wie zoekt die vindt  Humane wetenschappen
   Klassieke Talen
   Lichamelijke opvoeding
   MAVO
   Mode
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   PAV
   Wiskunde
Vakoverschrijdende Mededelingen  
 Actief Leren  
 Taaldrempels  
 Taaltip  
 Verkeerseducatie  
 VOET  

 

 DPB-nieuws top
Informatie over onze DPB-werking op het directiecongres in Houffalize.
meer info
 
 DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2010-2011.
meer info
 
 Buitengewoon onderwijs top
Dankzij subisidiëring van de provincie Oost-Vlaanderen slaagde de secundaire school Sint-Gregorius er 
in om een nieuwe schoolkrant uit te geven: De GregoXpress.
meer info
 
 Kerngroep Taaldrempels top
Functioneel schrijven.
Woordvolgorde maakt het Nederlands moeilijk.
Taalbeleid in Breedbeeld.
meer info
 
 Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
 
 Wie zoekt die vindt top
Een interessante methodiek om met collega’s en/of leerlingen stil te staan bij de thematiek van  kansarmoede biedt het educatief spel PING dat onlangs verschenen is. In deze bijdrage vind je er meer informatie over.
meer info
 
 Vakoverschrijdend: Actief Leren top
Inspirerende werkvormen die je kunt toepassen bij actief leren.
meer info
 
 Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
Functioneel schrijven
Woordvolgorde maakt het Nederlands moeilijk
Taalbeleid in Breedbeeld.
meer info
 
 Vakoverschrijdend: Taaltip top
Op school zijn de instructies omvangrijk.  Aandacht voor instructietaal is dus belangrijk.
meer info
 
 Vakoverschrijdend: Verkeerseducatie top
Binnen het project van het Departement Verkeer van de Vlaamse Overheid kunnen scholen een beroep doen op pedagogische begeleiders.
meer info
 
 Vakoverschrijdend: VOET top
Hoe omgaan met de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen?
meer info
 
 Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over nascholingen, nieuwe VOET en wetenschappen, tal van wedstrijden, projecten en tentoonstellingen, items over veiligheid in schoollabo's, de website gevaarlijke stoffen, interessante sites en interactief lesmateriaal voor biologie, chemie en natuurwetenschappen.
meer info
 
 Economie/handel top
Tips voor actieve werkvormen en nascholingen.
meer info
 
 Frans top
Interessante sites voor leerkrachten Frans.
meer info
 
 Fysica top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
meer info
 
 Godsdienst top
Het belang om zich als leerkracht permanent te vormen is een noodzaak.  De gevolgde nascholingen kunnen inspirerend zijn voor de godsdienstlessen en voor de eigen geloofsbeleving.  Bovendien kunnen de inzichten van de gevolgde nascholingen in een vakvergadering doorgegeven worden aan de andere collega's.  Naast het uitgebreide aanbod in het vorig nummer van de Diocesane Mededelingen geven we jullie nog enkele nascholingen door.
meer info
 
 Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen humane wetenschappen, studiedagen, sharepoint humane wetenschappen, ...
meer info
 
 Klassieke talen top
Nieuwe leerplannen en een oproep om deel te nemen aan de cartoonwedstrijd.
meer info
 
 Lichamelijke opvoeding top
Inschrijven voor de nascholing LO december 2010.
Servicedocument ter ondersteuning van de vakgroep bij nastreven van VOET.
Waar en wanneer zijn er regiovergaderingen LO?
Variapunten die je zeker moet lezen!
meer info
 
 MAVO top
Schrijf per kerende in voor de vergadering voor vakgroepcoördinatoren MAVO, PAV en ASPV van maandag 22 november 2010.
meer info
 
 Mode top
Uitnodiging leerbezoek.
meer info
 
 Muzikale opvoeding top
Vakvergaderingen niveau SG en nascholing verzorging-voeding.
meer info
 
 Nederlands top
Gratis boek met taaltips.
Twaalf titels om leerlingen van de derde graad ASO mee te verrassen.
Een blog voor leerkrachten Nederlands.
meer info
 
 PAV top
Schrijf per kerende in voor de vergadering voor vakgroepcoördinatoren MAVO, PAV en ASPV van maandag 22 november 2010.
meer info
 
 Wiskunde top

Didactiek van de wiskunde.
Ervaringen met het nieuwe leerplan in het eerste leerjaar A.
Varia.
meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider