2010_2011/DM5

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 5 - januari 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij hopen dat het nieuwe jaar 2011 voor uzelf en voor de ganse schoolgemeenschap hoopvol gestart is! Ondertussen mogen wij het vijfde nummer van onze Diocesane Mededelingen aan u voorstellen.

Het is een lijvig nummer geworden met een hele reeks interessante bijdragen. Zoals steeds starten we met een algemeen deel. Daarin vindt u de DPB-kalender met de aankondiging van de “Dagen van...” voor diverse doelgroepen. Er zijn de vertrouwde rubrieken: bijdragen uit het BuSO, schoolpastoraal, “wie zoekt die vindt”, schoolmediatheek, preventie en welzijn en artikels over vakoverschrijdende thema’s: taaldrempels, actief leren en VOET. Warm aanbevolen lectuur voor alle lezers van dit nummer !

In het tweede deel vindt u een groot aantal bijdragen uit de diverse vakgebieden. Deze artikels richten zich in de eerste plaats tot de betrokken vakleraren. Daarnaast ook tot alle andere geïnteresseerden.

Tot slot laten we u weer meegenieten van het bruisende schoolleven in onze rubriek “In de kijker”. In het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen werkten de leerlingen een schitterend muzikaal filmproject uit “From Erasmus with love”. En dat onze scholen veel investeren in een goede uitrusting voor het wetenschapsonderwijs, kan u ervaren in het Instituut Stella Matutina in Michelbeke en in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Leerlingen en leraren genieten er met volle teugen van hun splinternieuwe moderne laboratoria !

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen januari 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB - nieuwjaarswensen  Aardrijkskunde
 DPB - aanbevelingen  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 DPB - kalender  Duits
 Buitengewoon onderwijs  Economie / Handel
 Actief Leren  Engels
 Taaldrempels op school  Frans
 Netwerk IKZ  Fysica/toegepaste fysica/ww/natuurwetensch.
 VOET  Geschiedenis
 Preventie en welzijn  Godsdienst
 Schoolmediatheek  Humane wetenschappen
 Schoolpastoraal  Klassieke talen
 Wie zoekt die vindt  Land- en tuinbouw
   Lichamelijke opvoeding
   Mode
   Nederlands
   Personenzorg: verzorgende en verpleegk. vakken
Vakoverschrijdende Mededelingen  Studiegebied Personenzorg
 Actief leren  Wiskunde
 Taaldrempels  
 Taaltip  
   
   
   

 

DPB - nieuwjaarswensen top
De DPB wenst u allen een hoopvol 2011!
Meer info
 
DPB -  aanbevelingen top
 • Dag 2 beginnende leraren op woensdagen 2 en 9 februari 2011
 • Dag 3 beginnende leraren op woensdag 2 maart 2011
 • Dag van het ondersteundend personeel, dag van de leerlingbegeleider en dag van de coördinator

Meer info
 

DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2010-2011.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
Op woensdag 1 december 2010 ging in BuBaO De Zonnewijzer de jaarlijkse studiedag bewegingsopvoeding van het buitengewoon onderwijs door. Een activiteitenverslag ...
Meer info
 
Actief leren top
Wat is contractwerk?  Actief Leren.
Meer info
 
Taaldrempels op school top

Meer info
 

Netwerk IKZ top
Op 17 februari 2011 willen we starten met een open netwerk rond Interne Kwaliteitszorg.
Meer info
 
VOET top
Hoe werk je vandaag met de vakoverschrijdende eindtermen?
Meer info
 
Preventie en welzijn top
Een oproep om met de documentatie over preventie en welzijn, die aan de directies tijdens hun studiedagen werd bezorgd, actief aan de slag te gaan.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
Na de kerstvakantie draait het schooljaar alweer snel op volle toeren. Het tweede trimester brengt heel wat pastorale inzet mee zoals de oecumenische bidweek, de veertigdagentijd en vastencampagne voor Broederlijk Delen. In deze bijdrage kijken we vooruit naar een feestelijke editie van het 50-jarig bestaan van BD en de aandacht voor het gastland Burundi, en geven we tevens een overzicht van interessante vormingsinitiatieven.
Meer info
 
Wie zoekt die vindt top
Om leraren attent te maken op de zorg voor leerlingen die in armoede leven, maakte het LOP van Sint-Niklaas een originele schoolkalender die heel geschikt is om op te hangen in de leraarskamer, het secretariaat, het directiebureau, het kopieerbureau ... Hierbij alle informatie om deze kalender te downloaden.
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Actief leren top
Wat is contractwerk?  Actief Leren.
Meer info
 
 Vakoverschrijdend: Taaldrempels top

Meer info
 

Vakoverschrijdend: Taaltip top
Aanbrengen van woordenschat?
Zo doe je dat! Deel 1
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage worden meerdere nascholingen in de 2de helft van dit schooljaar voorgesteld.  Leraren eerste graad kunnen ideeën opdoen over een frisse manier om topografische kennis van Europa in te oefenen.
Meer info
 
Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over nascholingen, VOET en leerplannen, de raamovereenkomst afvalophaling, wedstrijden en olympiades, de nieuwe wetgeving i.v.m. chemicaliën, nieuwe nomenclatuurregels organische chemie, activiteiten n.a.v. het internationaal jaar van de chemie, interessante sites en interactief lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top

Meer info
 

Economie / Handel top
Tips voor nascholingen en werkvergaderingen.
Meer info
 
Engels top
 • Dag van de leraren Engels en Duits
 • Al spelend leren

Meer info
 

Frans top
 • Evaluatie evalueren aan de hand van een kijkwijzer
 • Ontmoetingsdag Vlaamse en Waalse leraren

Meer info
 

Fysica / toegepaste fysica / ww/ natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
Nascholingen, VOET
Meer info
 
Godsdienst top
Bouwstenen van christelijk geloof, nascholingen en interessant om te weten.
Meer info
 
Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen humane wetenschappen, sharepoint humane wetenschappen.
Meer info
 
Klassieke talen top
Nieuwe leerplannen.
Meer info
 
Land- en tuinbouw top
Informatie over netwerken voor leraren.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Nascholingen LO PEDIC
 • Regionale vakvergadering LO
 • Variapunten die je zeker moet lezen!

Meer info
 

Mode top
Uitnodiging overleg vakgroepcoördinatoren, speeddating onderwijs en bedrijven, workshops technische fiches, SID-ins, update van veranderingen in scholen, website modeonderwijs, strijkopleiding VDAB, Conto, drie onmisbare boeken.
Meer info
 
Nederlands top
 • Website DWVDNT en Taalclip
 • Uitnodiging lezing Jan Lauwereyns (schrijver Gedichtendagessay 2011) en bezoek Letterenhuis (28 januari 2011) door CANON 
 • Jeugdboekenweek 2011
 • Resultaten PISA-onderzoek

Meer info
 

Personenzorg: verzorgende en verpleegkundige vakken top
Documentatiemateriaal rond ontwikkeling en opvoeding kinderen, nascholingsprogramma implementatie nieuw leerplan 2de graad BSO verzorging-voeding, AD 4.
Meer info
 
Studiegebied Personenzorg top
Bijeenkomsten sociale wetenschappen in STW.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Planning activiteiten tweede semester
 • Varia: aangepaste versie leerplan eerste graad A, peiling tweede graad ASO, informatie over een wiskundeboek, dé dag van GeoGebra, Ludolph van Ceulen

Meer info
 

 Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO