2010-2011/DM6

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 6 - februari 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Vandaag mogen wij u reeds het zesde nummer van onze Diocesane Mededelingen toesturen.

Traditiegetrouw is er een eerste deel met heel wat algemene informatie.  Wij vragen graag uw aandacht voor de DPB-kalender met ondermeer de "Dagen van ...", voor de bijdrage uit het BuSO, voor de rubrieken schoolmediatheek, "wie zoekt die vindt" en schoolpastoraal. Vanuit de kernteams zijn er drie bijdragen: taaldrempels, actief leren en mentorenwerking.

In het tweede deel is er heel wat informatie te vinden vanuit de verschillende vakgebieden.  We hopen dat deze info vlot de weg vindt naar alle betrokken vakleraren.

Onze rubriek "In de kijker" focust deze keer op "cultuur en natuur", twee thema's die onze jongeren erg aanspreken.  De laatstejaars leerlingen van het Instituut Sint-Lutgardis in Zomergem konden hun talenten laten schitteren in de creatieve voorstelling "Wonderlingen", tot zelfs in het Gentse Arca theater.  In Aalst werd het 75-jarig jubileum van de DvM Humaniora bekroond met een uniek totaalspektakel in samenwerking tussen de lagere school en de humaniora.  En voor de schoolgemeenschap van Nieuwen Bosch in Gent werd het feestjaar van 200 jaar school afgesloten met een plantactie van een echt "nieuw bos" in De Pinte, de start van een nieuwe levensfase voor de school!

 

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair SO

In de kijker
Mededelingen februari 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
 Buitengewoon Onderwijs  Biologie/Chemie/Natuurwetenschappen
 Actief leren  Duits
 Taaldrempels op school  Esthetica
 Mentoren  Frans
 Schoolmediatheek  Fysica/toegep. fysica/ww/natuurwetenschappen
 Schoolpastoraal  Humane wetenschappen
 Wie zoekt die vindt  Informatica
   Klassieke Talen
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   Plastische opvoeding
   Techniek
   Wiskunde
Vakoverschrijdende Mededelingen  
 Actief leren  
 Taaldrempels  
 Taaltip  

 

DPB-kalender top
De aankondiging van de "Dag van de beginnende leraren tweede en derdejaars" en een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2010-2011.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
In BuSO De Hagewinde loopt sinds enkele maanden een bijzonder succesvolle bufferactie.  Dhr. Geert Van De Vijver vertelt ons over het 'hoe' en 'waarom'.
Meer info
 
Actief leren top
Wat is hoekenwerk?  Actief leren ...
Meer info
 
Taaldrempels op school top
 • Uitgeverij Pelckmans brengt Schooltaalwoordenboek op de markt.  Plantyn brengt Werken met schooltaalwoorden uit.
 • Conferentie 'Met recht geletterd'. Werk maken van geletterdheid als sleutelcompetentie.

Meer info
 

Mentoren top
We blikken in deze bijdrage terug op de dag van de mentor.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
In de aanloop naar de komende veertigdagentijd biedt deze bijdrage een waaier van vormingsmogelijkheden en ondersteunend materiaal om ‘op adem te komen’ en deze sterke liturgische tijd ook in de schoolpastoraal een plaats te geven. Hopelijk kan het verrijzenislied ‘Haguruka. Sta op.’ dan ook in vele scholen weerklinken.
Meer info
 
Wie zoekt die vindt top
Tijdens het voorbije schooljaar brachten we op diverse plaatsen het boek"Ik ben iemand/niemand" onder de aandacht.  Dit waargebeurde verhaal wordt vanaf oktober 2011 eveneens gebracht in de theatermonoloog "Leven in de krabbenmand".  Scholen die deze voorstelling volgend najaar willen programmeren voor leerlingen, collega's of ouders, kunnen nu reeds reserveren.
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Actief leren  top
Wat is hoekenwerk?  Actief leren ...
Meer info
 
 Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 •  Uitgeverij Pelckmans brengt Schooltaalwoordenboek op de markt.  Plantyn brengt Werken met schooltaalwoorden uit.
 • Conferentie 'Met recht geletterd'. Werk maken van geletterdheid als sleutelcompetentie.

Meer info
 

Vakoverschrijdend: Taaltip top
Aanbrengen van woordenschat? Zo doe je dat! Deel 2
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vind je de uitnodiging voor deelname aan de dag(en) van de aardrijkskunde voor leraren aardrijkskunde in de verschillende graden.  Leraren 3de graad zullen met extra aandacht de aankondiging lezen voor enerzijds een reizende tentoonstelling over de bodemproblematiek in onze contreien en anderzijds een lezing over duurzame plattelandsontwikkeling bij ons.  Leraren 2de graad vinden verwijzingen naar recente evoluties in de Chinese bevolkingspolitiek en interessant materiaal hierover.
Meer info
 
Biologie/Chemie/Natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. informatie over nascholingen en vormingen in de Helix, een enquête over onderzoekscompetentie, materiaal i.v.m. biodiversiteit, natuurwetenschappen in het herziene leerplan STW, VOET en leerplannen, de raamovereenkomst afvalophaling, wedstrijden en olympiades, de nieuwe wetgeving i.v.m. chemicaliën, nieuwe nomenclatuurregels organische chemie, activiteiten n.a.v. het internationaal jaar van de chemie, interessante sites en lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top
 • Waarom Duits leren?
 • Taalprojecten in de lessen Duits.
 • Die Deutschlandliste - wedstrijd voor leerlingen.

Meer info
 

Esthetica top
In deze bijdrage vind je meer info rond de dag van de PO & Esthetica in het SMAK en MSK te Gent op 5 april 2011.
Meer info
 
Frans top
Interessante studiedagen en nascholingen - Olyfran.
Meer info
 
Fysica top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen Humane wetenschappen, sharepoint Humane wetenschappen, studiedag Humane wetenschappen: bouwstenen van het recht.
Meer info
 
Informatica top
Aankondiging van twee nascholingsdagen waarin uitgebreid uitleg gegeven wordt over het nieuwe leerplan Informatica voor de 2de graad.  Informatie over een Belgische Olympiade in de Informatica.
Meer info
 
Klassieke talen top
Je vindt deze maand o.a. info over alternatieve activiteiten in de klas en over de laatste leerplanvoorstellingen.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
In deze bijdrage vind je de data voor de voorstelling van het leerplan muzikale opvoeding van de b-stroom.  Je kunt kiezen uit twee data.  De sessie verzorging-voeding en MO wordt een tweede keer aangeboden in juni.
Mee info
 
Nederlands top
 • Waarom laten we dt-fouten staan?
 • Woord van het jaar 2010.
 • Website Iedereen leest vernieuwd.

Meer info
 

Plastische opvoeding top
In deze bijdrage vind je meer info rond de dag van de PO & Esthetica in het SMAK en MSK te Gent op 5 april 2011.
Meer info
 
Techniek top
Nascholingen Techniek 2de en 3de trimester.
Mee info
 
Wiskunde top
 • Het verschil in wiskunde.  Een kwaliteitsdebat op woensdag 2 maart 2011.
 • Kangoeroewedstrijd voor de eerste graad A én voor de eerste graad B.
 • Wiskunde in de eerste graad B: een nieuw leerplan op 1 september 2011.
 • Mathematiseren en oplossen van problemen.
 • Wiskunde als entertainment.
 • Pentomino-wedstrijd.
   

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO