2010-2011/DM7

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 7 - maart 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij bezorgen u hierbij graag het zevende nummer van de Diocesane Mededelingen van de lopende jaargang 2010-2011.

In dit nummer vindt u de klassieke ingrediënten.
In een eerste deel vragen wij uw aandacht voor onze DPB-kalender, voor nieuws uit het BUSO, voor de rubrieken schoolpastoraal, schoolmediatheek, Armoede en onderwijs en voor de bijdragen over taaldrempels en actief leren. Ook de rubriek “website” met aandachtspunten en vernieuwingen is opnieuw present.

In het tweede deel komen de vakgebonden thema’s aan bod en vindt u een rijke waaier aan bijdragen vanwege de vakbegeleiders. We hopen dat ze de grote groep betrokken leerkrachten goed bereiken.

In het derde deel hebben we aandacht voor vakoverschrijdende thema’s (taaldrempels en taaltip). In de bijdrage “In de kijker” mogen we u weer laten meegenieten van de enorme creativiteit van onze leerlingen en leraren. “IKSO Denderleeuw leeft” in een schitterende muzikale avond @rtistikso: een rijkgevuld evenementenprogramma waar leerlingen in praktijk brengen wat ze in de lessen hebben geleerd. In Campus Zomergem (Sint-Vincentius, middenschool en Sint-Lutgardis, bovenbouw) was er een “prikkeling der zinnen” in “Klaterklanken II”, het driejaarlijks culturele evenement waar leerlingen, oud-leerlingen en leerkrachten hun kunstzinnige talenten aan bod lieten komen. En tot slot konden jong en oud in het Heilige Maagdcollege in Dendermonde genieten van een immer actuele “Midzomernachtsdroom” van Shakespeare, gebracht door een hele ploeg enthousiaste leerlingen en leerkrachten.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen maart 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
 DPB-website  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 Dagen van ...  Duits
 Buitengewoon onderwijs  Economie/Handel
 Actief leren  Fysica/toegep. fysica/ww/natuurwetenschappen
 Taaldrempels op school  Godsdienst
 Schoolmediatheek  Humane wetenschappen
 Schoolpastoraal  Informatica
 Armoede & Onderwijs (wie zoekt die vindt)  Klassieke talen
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Mode
   Nederlands
   Project Algemene Vakken
   Techniek
   Wiskunde
Vakoverschrijdende Mededelingen  
 Actief leren  
 Taaldrempels  
 Taaltip  

 

DPB-kalender top
De aankondiging van het nascholingsproject "Kwaliteitszorg en zelfevaluatie" 2011-2012 en een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2010-2011.
Meer info
 
DPB-website top
De vernieuwde website van DPB Gent en een aantal nuttige websites.
Meer info
 
Dagen van ... top
Ter herinnering vindt u de aankondiging van de "Dag van de leerlingbegeleider" en de "Dag van de coördinator".
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
In BuSO  de Einder loopt sinds enkele maanden een muziekproject tijdens de middagpauze.  Juf Bea vertelt er ons alles over ... 
Meer info
 
Actief leren top
Hoe stel je groepen samen bij actief en coöperatief leren.
Meer info
 
Taaldrempels op school top
 • Een boek voor twee.  Strategieën voor begrijpend lezen via peer tutoring.
 • Leren communiceren.
 • Hoe stimuleer je lezen bij leerlingen?  Scholen die een antwoord zoeken op deze vraag kunnen een beroep doen op "De Leesmeermin".
 • Op zoek naar leuke ideeën om leerlingen gedichtjes te laten schrijven?  Neem een kijkje op www.onderwijsmaakjesamen.nl 

Meer info
 

 Schoolmediatheek top

Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info

 Schoolpastoraal top
De veertigdagentijd biedt op school heel wat mogelijkheden om stil te staan bij de eigen christelijke traditie van vasten en ascese, ook al is deze niet meer zo bekend en evident bij leerlingen en collega’s. Toch blijft het de moeite waard om hierin te blijven investeren. In deze bijdrage bieden we hiervoor ondersteunend materiaal aan.
Meer info
 
 Armoede & Onderwijs (wie zoekt die vindt) top
De prijs voor schoolboeken is een belangrijke hap uit het schoolbudget dat ouders betalen voor hun kinderen. Kan de kostprijs van schoolboeken gedrukt worden door een bewust schoolboekenbeleid op school, door afspraken tussen uitgevers, het onderwijsmiddenveld en het beleid? Biedt e-learning een uitweg? Wat kan de overheid doen? In het kader van de campagne 'Onderwijs, dagelijkse kost?' organiseert de Koning Boudewijnstichting op 1 april e.k. in Brussel een gratis studiedag over schoolboeken en allerlei aanverwanten. Een aanrader voor alle directies die hierover willen nadenken!
Meer info
 
 Vakoverschrijdend: Actief Leren top
Hoe stel je groepen samen bij actief en coöperatief leren.
Meer info
 
 Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 •  Een boek voor twee.  Strategieën voor begrijpend lezen via peer tutoring.
 • Leren communiceren.
 • Hoe stimuleer je lezen bij leerlingen?  Scholen die een antwoord zoeken op deze vraag kunnen een beroep doen op "De Leesmeermin".
 • Op zoek naar leuke ideeën om leerlingen gedichtjes te laten schrijven?  Neem een kijkje op www.onderwijsmaakjesamen.nl 

Meer info
 

 Vakoverschrijdend: Taaltip top
Zorg voor concrete rapportcommentaar.  Die uitleg is voor leerlingen helder en klaar.
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In het tweede en derde trimester van dit schooljaar staan nog heel wat vormingsactiviteiten voor leraren aardrijkskunde op stapel.  In deze bijdrage vind je een overzicht hiervan.  Je leest er ook over een educatief spel rond duurzaam toerisme, dat vooral leraren 2de graad inspirerend zullen vinden om het thema toerisme op een andere manier aan te pakken.
Meer info
 
Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. informatie over de Dag van het chemieonderwijs en andere nieuwe nascholingen, het Breinfestival in Gent, een bedrijfsbezoek, een enquête over onderzoekscompetentie, natuurwetenschappen in het herziene leerplan STW, VOET en leerplannen, wedstrijden en olympiades, de nieuwe wetgeving i.v.m. chemicaliën, nieuwe nomenclatuurregels organische chemie, het boekje "Blik op chemie" en heel wat interessante sites en lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top
Literatuur en Landeskunde op de studiedag Duits van de UGent.
Meer info
 
Economie/handel top
Concrete info voor inschrijvingen geplande samenkomsten en uitnodiging bedrijfsbezoek.
Meer info
 
Fysica/toegepaste fysica/wetenschappelijk werk/natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Godsdienst top
Vakvergaderingen – VOET’en en levensbeschouwelijke vakken – Het actuele christelijke sociale denken Jean-Paul Vermassen - Belgian Council of Religious Leaders – Nascholingen – Interessant.
Meer info
 
Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen humane wetenschappen, sharepoint humane wetenschappen, lesmateriaal over Europa, over wereldburgerschap, over politiek ...
Meer info
 
Informatica top
Uitnodiging voor een infosessie over het nieuwe leerplan informatica 2de graad voor BSO.  Aankondiging van de IB-dag op dinsdag 31 mei.
Meer info
 
Klassieke talen top
Hoe nodig je de grootste Vlaamse vertaler van klassieke teksten uit naar de klas en waar vind je de nieuwe vertaling van Paul Claes?
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • LO Een VOET.
 • Nascholingsaanbod LO.
 • Variapunten die je zeker moet lezen!

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
Problemen met PAV of MAVO?  Kom naar de open-zitdag van maandag 4 april 2011.
Meer info
 
Mode top
Workshops technische fiches, speeddating onderwijs en bedrijven, Shop Pro, strijkopleiding, VDAB-opleiding voor leraren, patronenwinkeltje, interessant beeldmateriaal ...
Meer info
 
Nederlands top
 • Via beeld jongeren enthousiast maken voor literatuur
 • Werken aan leesbevordering in de B-stroom.  Met dank aan Gerlinde Mehuys, leraar aan het Scheppersinstituut in Wetteren.

Meer info
 

Project Algemene Vakken top
Problemen met PAV of MAVO? Kom naar de open-zitdag van maandag 4 april 2011.
Meer info
 
Techniek top
Beschikbare documenten VVKSO en nascholingen techniek 2de en 3de trimester.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Software: SoftMaths (vernieuwd) en Wiris (CAS)
 • Wiskundewandeling in Dendermonde
 • Wiskunst in Gent
 • Enkele websites
 • Professionalisering: bijeenkomsten voor leraren tweede graad ASO/KSO/TSO

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO