2010-2011/DM8

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 8 - mei 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De achtste editie van onze Diocesane Mededelingen ligt voor u klaar.  Het is een gevarieerd en rijk nummer met heel wat bijdragen.

In ons algemeen gedeelte vindt u de vertrouwde rubrieken, zoals de DPB-kalender, de DPB-website, bijdragen over schoolpastoraal, de schoolmediatheek, armoede en onderwijs.  Bij de vakoverschrijdende mededelingen is er opnieuw nuttige info over taaldrempels en taaltips.  Uw heel bijzondere aandacht vragen we deze keer voor uw "schoonmaakpersoneel": internationaal wordt het schoonmaakpersoneel op 20 juni in de bloemetjes gezet, een unieke kans voor uw school om 20 juni uit te roepen tot de "Dag van het MVD-personeel"!

In het tweede deel mag u weer rekenen op heel wat actuele informatie vanuit de diverse vakgebieden door onze vakbegeleiders.

En tot slot biedt de rubriek "In de kijker" een boeiende kijk op de onuitputtelijke creativiteit en gedreven inzet van leerlingen en leraren in onze scholen.  Het Sint-Jozefinstituut in Geraardsbergen kijkt over de muren met het 20-jaar oude jeugdkoor "de kerkuiltjes" tijdens een feestelijke avond vol zang, muziek en dans.  Het Instituut Stella Matutina valt opnieuw in de prijzen, zowel met de "soepstrijd", de jongerenwedstrijd van "soep op de stoep" voor Welzijnszorg, als in de culinaire wedstrijd als "smakelijkste klas".  In het VTI in Aalst werd het ludieke schooltoneel "Wij gaan naar Benidorm" een groot succes, met ruime opbrengst voor het socio-cultureel fonds van de school voor minderbedeelde leerlingen.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen mei 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 DPB-website  Duits
 Dag van het MVD-personeel  Frans
 Taaldrempels op school  Fysica/toegep. fysica/ww/natuurwetenschappen
 Schoolmediatheek  Godsdienst
 Schoolpastoraal  Informatica
 Armoede & Onderwijs  Klassieke Talen
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   Wiskunde
   
Vakoverschrijdende Mededelingen  
 Taaldrempels  
 Taaltip  

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2010-2011.
Meer info
 
DPB-website top
Info over 'actieve werkvormen' en 'gezondheidsbeleid'.
Meer info
 
Dag van het MVD-personeel top
Op 20 juni zet men internationaal het schoonmaakpersoneel in de bloemetjes. Jouw school kan 20 juni uitroepen tot de “dag van het MVD-personeel”. 
Meer info
 
 Taaldrempels op school top
 •  Zeker bij meertalige kinderen voelen leerkrachten zich sterk verantwoordelijk voor het goede verloop van de taalontwikkeling.  Een gebrek aan eenduidige adviezen levert hen heel wat verwarring en onzekerheid.  Negen partners bundelden daarom hun expertise en materialen op één website om de kracht en meerwaarde van de thuistaal in het onderwijs aan te tonen.
 • Schooltaalwoorden biologie.
 • Audivididici is een gratis overhoorprogramma met de mogelijkheid om naast vraag en antwoord ook afbeeldingen en geluid in te voeren.
 • Onderwijsspiegel, deel III bevat de resultaten van de doorlichtingen 2009-2010 en aanbevelingen van de inspectie in het kader van taalbeleid/talenbeleid.
   

Meer info
 

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
‘We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht.’ In deze paastijd inspireren we ons aan begeesterende getuigenissen en initiatieven, een bescheiden pastoraal van nabijheid die blijft hopen tegen alle wanhoop in.
Meer info
 
Armoede & Onderwijs top
Vanuit de diocesane werkgroep ‘Armoede & Onderwijs’ werd geopteerd om de rubriek ‘Wie zoekt die vindt’ anders en explicieter te benoemen, mede om de link met de website op vicog duidelijker te stellen. De bijdrage van deze maand biedt ideeën voor het uitwerken van een constructief ouderbeleid op school.
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 •  Zeker bij meertalige kinderen voelen leerkrachten zich sterk verantwoordelijk voor het goede verloop van de taalontwikkeling.  Een gebrek aan eenduidige adviezen levert hen heel wat verwarring en onzekerheid.  Negen partners bundelden daarom hun expertise en materialen op één website om de kracht en meerwaarde van de thuistaal in het onderwijs aan te tonen.
 • Schooltaalwoorden biologie.
 • Audivididici is een gratis overhoorprogramma met de mogelijkheid om naast vraag en antwoord ook afbeeldingen en geluid in te voeren.
 • Onderwijsspiegel, deel III bevat de resultaten van de doorlichtingen 2009-2010 en aanbevelingen van de inspectie in het kader van taalbeleid/talenbeleid.
   

Meer info
 

Vakoverschrijdend: Taaltip top

Verband tussen hersenstructuur en leren?
Gebruik verschillende manieren om het brein te stimuleren!
Meer info
 

Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. informatie over studiedagen en voordrachten, een posterwedstrijd n.a.v. het jaar van de chemie, de update van de databank 'gevaarlijke stoffen', een enquête over onderzoekscompetentie, natuurwetenschappen in het herziene leerplan STW en heel wat interessante websites en lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top
 • Hoe kan je de lessen Duits aantrekkelijker maken?
 • Het Goethe-Instituut organiseert een bezoek aan Keulen.
   

Meer info
 

Frans top
Interessante initiatieven: café cinéma, top 50 francophone, stage Formacom, Boum de la rentrée pour les profs de français.
Meer info
  
Fysica/toepgepaste fysica/wetenschappelijk werk/natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Godsdienst top
Holy Corner - Nieuwsbrief Thomas - Studiekeuze leraar godsdienst - Brochure 'Huwelijken tussen Christenen en moslims' - Lezing door Suzanne Van der Schot en gebedswake met de bisschop - Lijst nieuwe boeken en films Catechetisch Documentatiecentrum.
Meer info
 
Informatica top
Uitnodiging voor de IB-dag op di 31 mei en voor een infosessie over het nieuwe leerplan informatica 2de graad voor BSO. Aankondiging.
Meer info
 
Klassieke Talen top
In deze Mededelingen vinden jullie: de aankondiging van het nascholingstraject klassieke talen, een website voor open deur en/of studiekeuze; nieuws van het didactische front en tot slot een tip voor een speelbord.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Wandelen en fietsen in groep: wat zijn de regels?
 • Nascholingsaanbod LO en variapunten.
   

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
Informatievergadering over het nieuwe leerplan MAVO voor de eerste graad op woensdag 15 juni 2011.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
In deze bijdrage vind je de data voor de voorstelling van het leerplan muzikale opvoeding van de b-stroom.  Je kunt kiezen uit twee data.  De sessie verzorging-voeding en MO wordt een tweede keer aangeboden in juni.
Meer info
 
Nederlands top
 • Je zoekt goede luisterboeken en je wilt die ook gebruiken in de lessen Nederlands? Rik Van Gerwen bezorgde ons een luisteroefening gekoppeld aan taalbeschouwing.
 • Onderwijsspiegel, deel III bevat de resultaten van de doorlichtingen 2009-2010 en aanbevelingen van de inspectie in het kader van taalbeleid/talenbeleid.

Meer info
 

wiskunde top
 • Het verschil in wiskunde
 • Ontmoetingsdag Geogebra
 • Overzicht activiteiten mei 2011
 • Boeken i.v.m. wiskunde
 • Schooltv wiskunde

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO