2010-2011/DM9

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 9 - juni 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Met dit negende nummer zijn we aan onze laatste zending gekomen van de Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2010-2011. U vindt er bijdragen in de drie gekende deelrubrieken.

In het algemeen gedeelte vragen wij uw speciale aandacht voor de vacature voor een pedagogisch begeleider geschiedenis en voor de afspraken rond gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs voor gans Oost- en West-Vlaanderen.
Wij publiceren ook de kalender van ons DPB-aanbod voor volgend schooljaar, handig om nu reeds in de schoolkalender te noteren. Daarnaast vindt u informatie over de resultaten van de BSO-bevraging en enkele nieuwe initiatieven, bijdragen uit het BuO, over schoolpastoraal, armoede en onderwijs, de schoolmediatheek , preventie en welzijn, taaldrempels op school, actief leren en digitale didactiek.

Vanuit de vakgebieden zijn er heel wat bijdragen, met veel informatie over initiatieven en nascholingen voor het schooljaar 2011-2012 om een tijdige planning mogelijk te maken.

Onze laatste “In de kijker” biedt een mooie diversiteit van initiatieven tijdens het voorbije trimester in verschillende hoeken van ons Bisdom. Geniet maar even mee: twee schitterende uitvoeringen van de musical “Het Land van Niks” in Lochristi en Deinze. De leerlingen van Edugo Lochristi bewijzen met veel acteertalent dat er wel “méér dan Iets” aanwezig is en ook de leerlingen van Leiepoort Deinze campus Sint-Theresia evolueren op heel creatieve wijze “Van Niks naar wél Iets”. DvM HTB Aalst is bruisend van leven met veel wetenschappelijk en creatief talent, waarbij zij in de “wetenschaps-expo-science” te Brussel een mooie prijs in de wacht gesleept hebben. In het Instituut Stella Matutina te Michelbeke hebben de leerlingen van 5RK en 5VZ enkele bewoners van de ARK gemeenschap (waar mensen met een handicap en begeleiders samenwonen in 1 huis) ontvangen: hartverwarmend maar confronterend. De leerlingen van het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg vielen in de prijzen met” Bizzgames” , een managementsteam van een fictieve onderneming. De vijfdejaarsleerlingen van het VTI van Lokeren wonnen de Powerteam 2011- beker, een organistie van de KaHO Sint-Lieven Aalst.
En tot slot wensen we alle 1B leerlingen (12 klasjes) van SG Stroming van harte proficiat met de resultaten van het lees- en schrijfbevorderingsproject waar zij gedurende een gans schooljaar in ondergedompeld waren.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen juni 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 DPB-kalender  Duits
 DPB-vacature  Economie en handel
 BSO  Engels
 Buitengewoon Onderwijs  Esthetica
 Actief leren  Frans
 Digitale didactiek  Fysica, toegepaste fysica, ww, natuurwetensch.
 Taaldrempels op school  Godsdienst
 Preventie en welzijn  Informatica
 Schoolmediatheek  Klassieke talen
 Schoolpastoraal  Maatschappelijke vorming
 Armoede & onderwijs  Mechanica
   Mode
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   Plastische opvoeding
Vakoverschrijdende Mededelingen  Wiskunde
 Actief leren  
 Digitale didactiek  
 Taaldrempels  
 Taaltip  
   
   

 

DPB-nieuws top
Wij vragen uw speciale aandacht voor de voorstellen rond gemeenschappelijke afspraken voor de introductiedagen voor stagiairs voor gans Vlaanderen. 
Meer info
 
DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
DPB-vacature top
De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Gent zal met ingang van 1 september 2011, een pedagogisch begeleider voor Geschiedenis aanwerven.
Meer info
 
BSO top
Resultaten van de bevraging aan scholen met BSO-aanbod en BSO-coördinatoren, feedback over uw antwoorden en eerste initiatieven voor schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
Op vrijdag 8 april hield men in BuSO Sint-Lodewijk een gezondheidsdag voor alle leerlingen OV1 en OV4.  Een activiteitenverslagje ...
Meer info
 
Actief leren top
Welke rollen geef je aan groepsleden bij actief en coöperatief leren?, actief leren ...
Meer info
 
Digitale didactiek top
Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.
Meer info
 
Taaldrempels op school top
 • Op zoek naar aangepast materiaal voor leerlingen uit het BSO en het BuSO?  Uitgeverij Abimo biedt een uitstekende selectie aan.
 • Leerlingen laten samenwerken op een actieve manier?  Volg de nascholing structureel coöperatief leren op 30 november 2011.
 • Dyslexiesoftware!  En nu?
 • De digitale cultuur verandert de manier waarop we kennis verwerven en kennis delen.  Multimediale geletterdheid is een onderwijstaal die leraren helpt om wat we belangrijk vinden te vertalen in de media-talen van de leerlingen. Voor meer info: zie www.ingebeeld.be
 • Ook in de B-stroom werkt men aan taalvaardigheid.  SG De Stroming nam deel aan het lees- en schrijfbevorderingsproject 'Met de stroom mee'.

Meer info
 

Preventie en welzijn top
Noodplanning in scholen: draag zorg voor de dvd en cd-rom.  Dit is materiaal voor een studiedag van volgend schooljaar.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
Met een terugblik bij het einde van het schooljaar kijken we ook al even vooruit naar het volgende. Maar tussendoor vind je in deze bijdrage ook nog wat inspirerende teksten en suggesties voor een welverdiende en deugddoende zomervakantie.
Meer info
 
Armoede & onderwijs top
In deze laatste bijdrage voor dit schooljaar stellen we enkele interessante educatieve methodieken voor rond het thema van migratie en het leren van socio-emotionele vaardigheden, allen ontwikkeld door het VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas). Boeiend materiaal om met leerlingen rond te werken!
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Actief leren top
Welke rollen geef je aan groepsleden bij actief en coöperatief leren?, actief leren ...
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Digitale didactiek top
Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 • Op zoek naar aangepast materiaal voor leerlingen uit het BSO en het BuSO?  Uitgeverij Abimo biedt een uitstekende selectie aan.
 • Leerlingen laten samenwerken op een actieve manier?  Volg de nascholing structureel coöperatief leren op 30 november 2011.
 • Dyslexiesoftware!  En nu?
 • De digitale cultuur verandert de manier waarop we kennis verwerven en kennis delen.  Multimediale geletterdheid is een onderwijstaal die leraren helpt om wat we belangrijk vinden te vertalen in de media-talen van de leerlingen. Voor meer info: zie www.ingebeeld.be
 • Ook in de B-stroom werkt men aan taalvaardigheid.  SG De Stroming nam deel aan het lees- en schrijfbevorderingsproject 'Met de stroom mee'.

Meer info
 

Vakoverschrijdend: Taaltip top
“Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste boom worden.” Bron: Jelle Jolles, Buitenhof TV 4 april 2010.
Meer info
 
Biologie top
In deze Mededelingen vind je o.a. informatie over de nieuwe leerplannen tweede graad, een oproep tot uitwisseling van lesmateriaal voor IO's in stw, een overzicht van de nascholingen voor volgend schooljaar, het aanbod aan projecten en infodagen, een posterwedstrijd n.a.v. het jaar van de chemie, natuurwetenschappen in het herziene leerplan stw en heel wat interessante websites en lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top
 •  Berlinseminar
 • Enkele data om te noteren
 • Webquests schooltv.nl

meer info
 

Economie en handel top
Info en planning navormingen volgend schooljaar.
Meer info
 
Engels top
A book to read!
Meer info
 
Esthetica top
Hierbij vind je een overzicht van de nascholingen voor esthetica in 2011-2012.
Meer info
 
Frans top

Reeds te noteren data schooljaar 2011-2012.
Meer info

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen top
Vooruitblikken naar volgend schooljaar.
Meer info
 
Godsdienst top
 • Contactmomenten leerkrachten
 • Vakvergaderingen
 • Nascholingsaanbod volgend schooljaar
 • Leerhuis van de kerkvaders

Meer info
 

Informatica top
Uitnodiging voor een infosessie over het nieuwe leerplan informatica 2de graad voor BSO.  Aankondiging  van de nascholingen ICT van het VVKSO.
Meer info
 
Klassieke talen top
Je leest het laatste nieuws over de cartoonwedstrijd en de nascholing over valentiegrammatica.  Verder vind je info over een enquête, een vacature en over de verkoop van Griekse grammatica's.
Meer info
 
Maatschappelijke vorming top
Niet vergeten: de infovergadering over het nieuwe leerplan MAVO - eerste graad op woensdag 15 juni - gratis inschrijven per kerende.
Meer info
 
Mechanica top
Binnen het studiegebied mechanica-elektriciteit treden vanaf volgend schooljaar nieuwe leerplannen in voege voor de basisopties en beroepenvelden in de eerste graad en voor de studierichting Industrieel onderhoud (specialisatiejaar derde graad BSO).
Meer info
 
Mode top
Workshop "technische fiches", verder studeren 18+, IVOC blog, werkplekleren, nascholing VSKO 2011-2012, VDAB 72-uren stages, patronenwinkeltje, documenten op http://mode.vvkso.be, vakliteratuur, dank.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
Een overzicht van nieuwe leerplannen muzikale opvoeding en expressie en nascholingen in 2011-2012 voor MO.
Meer info
 
Nederlands top
 •  De digitale cultuur verandert de manier waarop we kennis verwerven en kennis delen.  Multimediale geletterdheid is een onderwijstaal die leraren helpt om wat we belangrijk vinden te vertalen in de media-talen van de leerlingen. Voor meer info: zie www.ingebeeld.be.
 • Ook in de B-stroom werkt men aan taalvaardigheid.  SG De Stroming nam deel aan het lees- en schrijfbevorderingsproject 'Met de stroom mee'.
 • Sms-poëziewedstrijd en tips voor het schrijven van sms-poëzie.
 • Nascholingen in 2011-2012
  • werken met blogs
  • inleiding op literaire stromingen vanuit de hedendaagse beeldcultuur
  • taalbeschouwing in de eerste graad (Taal beschouwen, hoe dan?)

  Meer info

Plastische opvoeding top
Voorstelling van het nieuwe leerplan Plastische opvoeding voor de eerste graad B-stroom.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Aansluiting van de tweede graad op het nieuwe leerplan in de eerste graad A
 • Internationaal wiskundetornooi
 • Het project "Junior College"
 • Zomerschool Sterrenkunde
 • Symposium T3
 • Nascholingen volgend schooljaar

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO