Actief leren

Actief leren

1  Visie op leren

2  Vormen van actief leren

3  Activerende werkvormen

4  APR1 persoonlijk werk van de leerling

5  Rol van de leerkracht

6  Randvoorwaarden

  • Infrastructuur
  • Competenties leraren
  • Schoolbeleid
  • Klasmanagement
  • Taalbeleid

7  Evaluatie en reflectie

8  Competentieontwikkelend leren