Duits

Duits

Op deze pagina van de vakbegeleiding Duits DPB Gent vind je als leerkracht Duits informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleider:

Vakbegeleider Duits
Naam: Martine GILLIS
Adres: Landskoutersesteenweg 6
9820 Merelbeke
Telefoon: 09 362 76 47
E-mail:

martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen
martine.gillis@telenet.be

Je kan de vakbegeleider ook uitnodigen voor een klasbezoek of voor het bijwonen van een vakvergadering.

Officiële documenten   

Stuurgroep Duits

Netwerk Duits

Geïnteresseerde leraren kunnen een drietal keer per jaar samenkomen in een netwerk om ervaringen en materiaal uit te wisselen.
Heb je interesse voor het netwerk of wil je meer informatie stuur dan een mail naar martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen

Lesmateriaal

Dit lesmateriaal stelde collega Frank Lenaerts ter beschikking van de leraren Duits.

Documenten vanuit de begeleiding

Nascholingen

Evaluatie

Persoonlijk werk

Instructietaal

Grammatik

Vrije Ruimte

Links DaF

Over het zoeken op internet

Zoekmachines en catalogi

Startpunt voor Duitstalige thema's: catalogi / adressen

 • http://www.goethe.de/
  Website van het Goethe Institut. Heterogeen aanbod
 • http://www.dwelle.de
  Met nieuws en informatie in maar liefst 35 talen. Onmisbaar voor de taalleerkracht. Je kunt er steeds de laatste nieuwsberichten en andere informatie rond actuele thema's lezen én beluisteren.
  Nuttige links naar geschiedenis van de Duitstalige landen met telkens bewegende beelden, teksten en materiaal om te beluisteren. Schriftelijke informatie over alle programma's die kunnen worden beluisterd, kan aangevraagd worden.
 • http://www.english.schule.de/DaF2.htm
  Reinhard Donath: verwijzing naar vele startpunten, voorbeelden van internetprojecten, adressen van partnerscholen, lijst van schoolhomepages, e-mailprojecten, schooltijdschriften en vele andere DaF-links.
 • http://www.tu-dresden.de/sulifg/daf/daflinks.htm
  Universiteit Dresden: zeer uitgebreide site met talrijke links naar Landeskunde, naar allerlei on-line tests, Duitse zoekmachines, methodes om internet in het DaF-onderwijs te gebruiken, bibliografieën, discussiegroepen en e-maillijsten, enz.
 • Institut für Internationale Kommunikation der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf :
  http://www.iik-duesseldorf.de/Datenbanken/dafueb/
  Vrij professioneel.
 • Zentrale für Unterrichtsmedien: http://www.zum.de
  Materiaal voor het onderwijs, scholen op het internet, discussieforum, internetcursus, …
 • Schulweb: http://www.schulweb.de
  Scholen in Duitstalige landen en over de hele wereld. Met informatie en communicatiemogelijkheden zoals chat/forum/mail-lijst/contact/…
 • Heel wat links naar het vak Duits via de startpagina's of portaalsites. Bijvoorbeeld :

Online woordenboeken:

 1. Duitstalige zoekmachines

Startpunt voor Duitstalige thema's: catalogi / adressen

 • http://www.goethe.de/
  Website van het Goethe Institut. Heterogeen aanbod
 • http://www.dwelle.de
  Met nieuws en informatie in maar liefst 35 talen. Onmisbaar voor de taalleerkracht. Je kunt er steeds de laatste nieuwsberichten en andere informatie rond actuele thema's lezen én beluisteren.
  Nuttige links naar geschiedenis van de Duitstalige landen met telkens bewegende beelden, teksten en materiaal om te beluisteren. Schriftelijke informatie over alle programma's die kunnen worden beluisterd, kan aangevraagd worden.
 • http://www.english.schule.de/DaF2.htm
  Reinhard Donath: verwijzing naar vele startpunten, voorbeelden van internetprojecten, adressen van partnerscholen, lijst van schoolhomepages, e-mailprojecten, schooltijdschriften en vele andere DaF-links.
 • http://www.tu-dresden.de/sulifg/daf/daflinks.htm
  Universiteit Dresden: zeer uitgebreide site met talrijke links naar Landeskunde, naar allerlei on-line tests, Duitse zoekmachines, methodes om internet in het DaF-onderwijs te gebruiken, bibliografieën, discussiegroepen en e-maillijsten, enz.
 • Institut für Internationale Kommunikation der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf :
  http://www.iik-duesseldorf.de/Datenbanken/dafueb/
  Vrij professioneel.
 • Zentrale für Unterrichtsmedien: http://www.zum.de
  Materiaal voor het onderwijs, scholen op het internet, discussieforum, internetcursus, …
 • Schulweb: http://www.schulweb.de
  Scholen in Duitstalige landen en over de hele wereld. Met informatie en communicatiemogelijkheden zoals chat/forum/mail-lijst/contact/…
 • Heel wat links naar het vak Duits via de startpagina's of portaalsites. Bijvoorbeeld :

Landeskunde

Woordenschat

Grammatica

Lezen en luisteren

Vaktaal (Wirtschaftsdeutch)

Daf-oefeningen en toetsen

Nieuwsbrieven

Tijdschriften

Duitstalige boekhandels op het internet

Verenigingen/Centra

Over het zoeken op internet

Duitstalige zoekmachines

Literatuur

Vakliteratuur

Een uitgebreide lijst met vakliteratuur kan je vinden in het leerplan Duits aso 3e graad van september 2006.

Nog meer links vind je op http://elov.vvkso.be. Aanmelden als gast, voorbeelden, vakcommunity Duits.