Engels

Engels

Op deze pagina van de vakbegeleiding Engels DPB Gent vind je als leerkracht Engels informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleider:

Vakbegeleider Engels
Naam: Martine GILLIS
Adres: Landskoutersesteenweg 6
9820 Merelbeke
Telefoon: 09 362 76 47
E-mail: martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen

Enkele documenten

Leerplannen

Alle leerplannen zijn downloadbaar op http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Documenten bij de lesvoorbereiding

In APR 5 (http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/) vind je een overzicht van de documenten die rechtstreeks in verband staan met de realisatie van een les of een lessenreeks.  De APR handelt over het leerplan, het jaarplan, de lesvoorbereiding, de schoolagenda en de leerboeken.

In APR 1 (http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/gaat het over het persoonlijk werk van de leerling.

De begeleiders Frans, Engels en Duits trachtten in een bijkomend artikel enkele krachtlijnen van de APR 1 te schetsen in het kader van het modernevreemdetalenonderwijs.  Je vindt er ook een aantal suggesties naar mogelijke soorten opdrachten die als taak kunnen fungeren.
Het persoonlijk werk van de leerling in het modernevreemdetalenonderwijs  

Evaluatie van mondelinge taalvaardigheid

  • pg 1 Evaluatie van mondelinge taalvaardigheid
  • pg 2 Model van een evaluatiefiche (suggestie)
  • pg 3 Oral skill components: criteria 

Writing: assessment criteria

Model van/suggestie voor een jaarplanning