Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Op deze pagina van de vakbegeleiding Humane wetenschappen DPB Gent vind je als leerkracht humane wetenschappen informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleider:

Vakbegeleider Humane wetenschappen
Naam:

Eef ROMBAUT

Adres:

Mercatorstraat 57
9100 Sint-Niklaas

Telefoon: 0485 06 90 13
E-mail: eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen

Site van het studiegebied Humane wetenschappen van het VVKSO

Het gebruik van instappakketten als instrument in het oriënteringsbeleid van de school

Nieuws schooljaar 2010-2011

Netwerkvergaderingen Humane Wetenschappen

Op woensdag 26 mei kwamen alle vakgroepverantwoordelijken Humane Wetenschappen samen om een programma uit te werken voor het netwerk Humane Wetenschappen. Dit schooljaar starten we namelijk met netwerkvergaderingen voor alle leerkrachten gedrags –en cultuurwetenschappen Humane Wetenschappen bisdom
Gent.
We zullen op geregelde tijdstippen samenkomen met het netwerk om te werken rond welbepaalde thema’s en om materiaal uit te wisselen. Indien u hier nog niet voor uitgenodigd werd of indien u meer informatie wenst, kan u zich richten tot eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen

Hierbij geven wij u alvast alle data voor het komende semester.

  • 3GW woensdag 15/09/2010 14-17u
  • 3CW dinsdag 16/11/2010 18-21u
  • 4GW dinsdag 30/11/2010 18-21u
  • 4CW woensdag 29/09/2010 14-17u
  • 5GW woensdag 24/11/2010 14-17u
  • 5CW dinsdag 5/10/2010 18-21u
  • 6GW dinsdag 21/09/2010 18-21u
  • 6CW woensdag 10/11/2010 14-17u

Alle sessies gaan door in het Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31, 9000 Gent
Graag uw aanwezigheid bevestigen op bovenstaand e-mailadres.

Cultuurwetenschappen

Gedragswetenschappen