Leerlijnen_binnen_bewegingsthema's_MC_6

Leerlijnen binnen de bewegingsthema's MC 6

 Oorsprong:
Deze leerlijnen kwamen tot stand door de LO leerkrachten op de verschillende regiowerkingen 2013 binnen het Bisdom Gent.

Werkwijze:
Basis is het "Leerplan bewegingsopvoeding 2011" van het Katholiek Basisonderwijs.

De uitbouwfactorensteekkaarten die per bewegingsprobleem (doelen van MC6) werden aangemaakt door de Interdiocesane Groep Bewegingsopvoeding van het VVKBaO vormden het uitgangspunt voor de concrete opmaak van uitgewerkte leerlijnen bewegingsopvoeding.

Je vindt deze steekkaarten terug op:

Inloggen op www.vvkbao.be >> Pedagogisch-didactisch >> Leergebieden >> Bewegingsopvoeding >> "Modellen": Leerlijnen binnen de bewegingsthema's.

Aan de hand van deze info werden door de groepjes leerlijnen uitgezet per bewegingsprobleem. Bij elke leerlijn vinden jullie passende inhouden (activiteiten of groepen van activiteiten) i.f.v. het leren beheersen van het bewegingsprobleem.

Aan de deelnemers werd gevraagd om bij de opmaak van de leerlijnen rekening te houden met de twee overkoepelende leerlijnen uit het leerplan: p. 7 - 10.

* Van een eenvoudig enkelvoudig bewegingsprobleem -> tot een meer complex meervoudig bewegingsprobleem

* Van een eenvoudig samenwerkingscontext -> tot een complexere samenwerkingscontext

Het materieel dat aangegeven is op pg. 49 van het leerplan.

Gebruik:
Elke leerlijn geeft "een" mogelijke weg aan naar een bepaald doel. Dat impliceert dat er ook andere wegen mogelijk zijn om dat doel te bereiken.

Het is noodzakelijk dat elke leerlijn kritisch bekeken wordt door de leerkrahten bewegingsopvoeding die er gebruik willen van maken.
Iedere "basisleerlijn" zal immers gedifferentieerd moeten worden in functie van de individuele leerlingen of de leerlingenkenmerken van de lokale school (vestigingsplaats). Soms zal er een stapje kunnen wegvallen, soms zal er een stapje moeten bijgevoegd worden. In enkele gevallen dringt zich misschien een volledig andere leerlijn op. Het is aan elke leerkracht bewegingsopvoeding afzonderlijk om deze stapjes te "verlagen", respectievelijk te "verhogen".

Het gaat aanvankelijk om "basisleerlijnen" die - in elk geval voor startende leerkrachten bewegingsopvoeding - een hulp kunnen betekenen bij het snel uitwerken van een volledige planning en administratie, zowel binnen een ontwikkelingsperspectief als binnen een verantwoordingsperspectief.

Dynamisch geheel:
Het gaat om "basisleerlijnen".

Omwille van het beperkte tijdsbestek waarin deze lijnen tot stand kwamen kunnen bepaalde leerlijnen wellicht nog verder uitgesplitst, verdiept en/of verbreed worden.

De kwaliteitscontrole is daar nog niet op toegepast maar het is gewoon een verzameling van wat leerkrachten als input gaven.

Je vindt deze leerlijnen op:

http://www.vicog.be

Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst DPB >> Basisonderwijs >> Leergebieden >> Bewegingsopvoeding >> Regiowerking Bewegingsopvoeding 2012-2013 >> Leerlijnen binnen de bewegingsthema's MC 6

 

Gerda Geenens
Pedagogische begeleider Bewegingsopvoeding
Bisdom Gent