MAVO

MAVO

Op deze pagina van de vakbegeleiding MAVO DPB Gent vind je als leerkracht MAVO informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleider:

Vakbegeleider MAVO
Naam:

Leen Van Hecke

Adres: Biezestraat 9 
9850 Merendree
GSM: 0488 47 61 68
E-mail: leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen

Schooljaar 2013-2014

Bijeenkomst vakgroepcoördinatoren MaVo en PAV

Interessante informatie