Personenzorg

Personenzorg

Op deze pagina van de vakbegeleiding Personenzorg DPB Gent vind je als leerkracht Personenzorg informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleider:

Vakbegeleider Personenzorg:
Naam: Ingrid MOLEIN
Adres: Wafelstraat
9820 Merelbeke
GSM: 0474 45 53 10
Telefoon en fax: 09 230 18 09
E-mail: ingrid.molein@katholiekonderwijs.vlaanderen

Vakbegeleider Personenzorg:
Naam: Eef ROMBAUT
Adres: Mercatorstraat 57
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0485 06 90 13
E-mail: eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen

Vakbegeleider Personenzorg:
Naam: Tine VAN SEVEREN
Adres: Marathonstraat 102
9000 Gent
GSM: 0476 49 42 16
E-mail: tine.vanseveren@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Pedagogische website van het studiegebied Personenzorg

Algemeen

Gemeenschappelijke informatie

 1. Structuur studiegebied Personenzorg
 2. Vakgroepwerking
 3. Voeding en keukens
 4. Veiligheid en welzijn
 5. Gezondheidsbeleid
 6. Evaluatie en reflectie
 7. Actieve werkvormen
 8. Taalbeleid
 9. Stage
 10. VOET
 11. Hoge gezondheidsraad - aanbevelingen
       Conceptnota "werk maken van werk in de zorgsector"
       aanbevelingen voor sterilistatie
       aanbevelingen inzake behandeling van het linnen
       aanbevelingen inzake handhygiëne
       kinderen en jongeren: gedragsstoornissen
       advies i.v.m. hygiëne in de wachtzalen
       aanbevelingen i.v.m. de infectiebeheersing
 12. Onderwijskunde-onderwijsvernieuwing
       Kanttekeningen bij de casus
       Wat zijn 21ste century skills

 Diocesane Mededelingen

 1. Overzicht van de Diocesane Mededelingen van de laatste 2 jaar

Onderverdeling per studierichting

TSO-studierichtingen

 1. Gemeenschappelijke informatie
 2. Sociale en technische vorming en sociale en technische wetenschappen
 3. Gezondheid- en welzijnswetenschappen
 4. Jeugd- en gehandicaptenzorg

BSO-studierichtingen

 1. Gemeenschappelijke informatie 
        M-VVKSO-2012-050 GIP
        M-VVKSO-2004-004 extra muros
        Richtlijnen werkplekleren voltijds SO 2012  
        Schematische weergave GIP
 2. Verzorging-voeding 
        Kwaliteitsbewust handelen: kijkwijzer
        Kwaliteitsbewust handelen: stappenplan voor leerlingen
        Kwaliteitsbewust handelen: stappenplan - lerarenformat
        Axenroos
        Huishoudkunde in de 21ste eeuw - versie 2
        ILIV: Thuis-trendrapport
        Infosessies 2009
        Kader AD 6
        Kader AD 7
        Kader AD 8
        Vereenvoudigd ICF schema - maart 2011
        Visies op zorg
        VV en relatie met PAV
        Werkblad checklist kernkwaliteiten

  2012-2013
        sessie 1 

 1. Verzorging - kinderzorg - thuis- en bejaardenzorg 
        Documentatie Kind en Gezin 
        Axenroos
        Brochure ICF
        Infosessies 2011-2012
        Infosessies 2012-2013 
        Studie oivo rusthuizen
        Visies op zorg
        Voedingshygiëne kind en gezin
        Zorgkundige  
        Leerplantoelichting 7de jaar 
        Woonzorg
 2. Organisatiehulp

Links