raamcontracten vzw iro

Raamcontracten / vzw I.R.O.

Verplichte toepassing voor schoolbesturen

De wet op de overheidsopdrachten verplicht vzw’s die een publieke dienstverlening bieden en meer dan 50% van hun middelen van de overheid krijgen, zich te schikken naar de regels van de vrije mededinging bij overheidsopdrachten. Ook de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs vallen onder die wet. Om scholen bij die planlast te helpen en vanuit een economisch goed beheer van de schaarse overheidsmiddelen werkt ook het bisdom Gent contracten uit, in samenwerking met collega’s uit de bisdommen Antwerpen, Hasselt en het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Die hebben daartoe de vzw Interdiocesane Raamovereenkomsten Onderwijs (I.R.O.) opgericht. De naam van de vzw werd onlangs gewijzigd in Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten, met dezelfde afkorting. Die naam dekt beter de lading.

Raamcontracten

Er zijn voor de scholen in het bisdom Gent contracten afgesloten voor huisbrandolie, energie, kantoorpapier , diverse verzekeringen, mobiele telefonie en dataverkeer, handboeken en werkboeken in het basisonderwijs.

Scholen die in een raamovereenkomst willen stappen dienen zich eerst te registreren via de website www.ro-bisdommen.be. Ze kunnen dat doen via een algemene gebruikersnaam en een algemeen wachtwoord en eigen logingegevens die ze eerder hebben ontvangen. Ook vzw’s schoolbesturen kunnen rechtstreeks aan de gegevens op de website voor de scholen waar ze voor staan, dit via een een algemene gebruikersnaam en een algemeen wachtwoord en een eigen login en wachtwoord, eveneens ooit aangeleverd. Na registratie kunnen instellingen of vzw’s intekenen op lopende of toekomstige contracten. Voor verdere info m.b.t. de algemene gebruikersnaam en het algemeen wachtwoord en de eigen logingegevens kan u steeds terecht bij de contactpersonen vermeld bij Wie is wie?

Voor een Handleiding om 'in te loggen als instelling' of om 'in te loggen als vzw ' kunt u terecht op het beginscherm van de website van de vzw I.R.O.: www.ro-bisdommen.be

Meer info:

Annemie De Clerck, contactpersoon bisdom Gent.
E-mail: annemie.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen
Tel: 09 269 14 80 (rechtstreeks)