Techniek

Techniek en technologische activiteiten

Op deze pagina van de vakbegeleiding Techniek DPB Gent vind je als leerkracht Techniek informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleider:

Vakbegeleider Techniek
Naam: Pieter VAN DE STEEN
Adres: Essestraat 177
9340 Lede
Telefoon: 053 80 89 47
E-mail:

pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen

Je kan de vakbegeleider ook uitnodigen voor een klasbezoek of voor het bijwonen van een vakvergadering.

Documenten vakgroepwerking

Evalueren

Techniekprojecten

Veiligheid