Bewegingsopvoeding

Bewegingsopvoeding

A. Regelgeving
    1. Omkaderingsdecreet: waarborgregeling bewegingsopvoeding
    2. Schoolonkosten

B. Visie en aandachtspunten
     1. Vademecum en bijlages:
         Bijlage 1: zwemonderwijs: vaak gestelde vragen
         Bijlage 2: voorbereiding op topsport in de basisschool
         Bijlage 3: leidraad voor een klasbezoek bij de leerkracht bewegingsopvoeding kleuter
         Bijlage 4: leidraad voor een klasbezoek bij de leerkracht bewegingsopvoeding
         Bijlage 5: differentiëren op basis van verschillen bij leerlingen
         Bijlage 6: spiegel voor een bewegingsopvoeding  in het basisonderwijs
         Bijlage 7: veiligheid binnen de lessen bewegingsopvoeding in het basisonderwijs 
     2. Leerplan
     3. Concordantielijst
     4. Bewegingsthema's: afkortingen

C. Modellen
    1. Leerlijnen binnen de bewegingsthema's
    2. Protocol schoolzwemmen
    3. Functiebeschrijving leerkracht bewegingsopvoeding
    4. Kijkwijzer voor klasbezoek kleuter onderwijs
    5. Kijkwijzer voor klasbezoek lager onderwijs
    6. Bewegingsopvoeding: soorten onkosten en de maximumfactuur

D. Documentatie
     
1. School en visie
     2. Dag van de leerkracht bewegingsopvoeding
     3. Regiowerking
     4. Kernwerking

E. Praktische info gedeeld door de collega's
   
1. Bundel spel- en sportspelen
   2. Draaiboek sportdag SG Zevensprong
   3. Hoe bewegingen stimuleren bij wachtmomenten
   4. Draaiboek interscolaire sportweek Kruibeke
   5. Draaiboek Sportweek 2014-2015
   6. Draaiboek Olympische Spelen
   7. Draaiboek Olympische week 2016
   8. Programmaboekje Olympische Spelen 2016