Welkom

Welkom

Logos onderdelen VicOG

 

Goede vrienden 

Een verrassende boodschap misschien, of toch niet ...
Om leeftijdsredenen drukte ik bij de bisschop de wens uit terug te treden als bisschoppelijk vicaris voor onderwijs.  Ik dank de bisschop dat hij dit heeft willen inwilligen.

Als opvolger in die functie heeft Monseigneur Luc Van Looy mevrouw Lieve Van Daele benoemd tot 'bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs'.  Die benoeming zal binnenkort door het bisdom bekend gemaakt worden.  Graag wil ik - na samenspraak met de bisschop - u als directe medewerker binnen het vicariaat of als verantwoordelijke voor het katholiek onderwijs in het bisdom Gent, hiervan op de hoogte brengen.
Lieve is thans directeur in de Heilige Familie Secundair in Sint-Niklaas en was voorheen 2 jaar lid van de Raad van Bestuur van VicOG en van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze benoeming gaat in op 1 september 2017.

Haar engagement en dynamiek kennende, ben ik ervan overtuigd dat u in haar een enthousiaste 'vicaris' zult mogen begroeten.
(Het kerkelijk recht scrhrijft voor dat de benaming 'vicaris' aan een priester verleend wordt; niet-priesters in eenzelfde functie worden 'bisschoppelijk gedelegeerde' genoemd).

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Van der Kelen